FOTORAMY RIO

Rama mieniąca się jak światła w Rio de Janeiro będzie skupiała uwagę
każdego Gościa w naszym domu. Strukturę ramy stanowią drobne heksagony
nachylone pod różnymi kątami. Dzięki temu światło odbija się od powierzchni
w różnych kierunkach dając efekt wyjątkowego blasku.