1. Klient ma prawo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zawarcia Umowy zwrócić zakupiony Towar bez podania przyczyn. Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia kosztu wynikającego z odesłania Towaru niekompletnego lub uszkodzonego. Towar należy odesłać na adres Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej z danymi konta, na które Sklep zwróci pieniądze, należy dołączyć do przesyłki lub wysłać drogą elektroniczną. Pod Regulaminem dostępny jest stosowny formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Ars Longa Sp. z o. o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci kwotę Towaru na konto podane przez Klienta, a Umowa jest uważana za niezawartą.

2. Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru w przypadku dotyczącym dostawy Towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne zamówienie Klienta lub wg jego specyfikacji (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Ars Longa).

3. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty przyjęcia zamówienia.