1. Klient ma prawo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zawarcia Umowy zwrócić zakupiony Towar bez podania przyczyn. Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia kosztu wynikającego z odesłania Towaru niekompletnego lub uszkodzonego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej z danymi konta, na które Sklep zwróci pieniądze, należy dołączyć do przesyłki lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@arslonga.com.pl

Formularz zwrotu produktu można pobrać tutaj

Zwracany produkt należy starannie zapakować, najlepiej w oryginale opakowanie wysyłkowe oraz odesłać na adres:

Ars Longa Sp. z o.o.

Przyczyna Dolna 77

67-400 Wschowa

Firma Ars Longa Sp. z o. o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu zwróci kwotę Towaru na konto podane przez Klienta, a Umowa jest uważana za niezawartą.

2. Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru w przypadku dotyczącym dostawy Towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne zamówienie Klienta lub wg jego specyfikacji w szczególności w przypadku zmiany ramy czy rozmiaru produktu.

3. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty przyjęcia zamówienia.